Udhezim mbi sherbimin konsullor me poste

 

 

Qe nga ligji i hyre ne fuqi 26-01-2009 sherbimet e meposhteme duhet te behen me poste:

 

 

 LEGALIZIMI I DOKUMENTAVE  20,00 € 
 ÇERTIFIKATE IDENTIFIKIMI  30,00 €
 ÇERTIFIKATE LINDJE DHE TE TJERA  30,00 €
 VERTETIM (ATTESTATO)  30,00 €
 LEJE (NULA OSTA) PER MARTESE  30,00 €
 PERKTHIM DOKUMENTI (çertifikata, patenta, etj)  10,00 € (per faqe)
 LEJE (NULA OSTA) PER TRANSPORTIN E TRUPIT TE TE NDIERIT  30,00 €


Duhet te derogohen ne kete adrese : Corso Vittorio Emanuele 171 - 70122 – BARI.

  • Dokumentat e nevojshem sipas udhezimeve per procedurat e ndryshme.

  • Ricevuten e pageses se kryer ne Banke.

  • Nje zarf te dyte me pulle per te derguar mbrapsht pergjigjen ose dokumetat .

  • Nje flete ku te shkruani çfare sherbimi ju nevojitet dhe nje numer telefoni ku mund t'ju kontatojme.

Keshillohet te dergohen e ne leter raccomandata con ricevuta di ritorno.
 

Pagesa behet ne banke :
Presso Intesa Sanpaolo (BANCO DI NAPOLI) C/C. nr: 1000/560002
Iban: IT 39S0101004015100000560002
Intestato a: CONSOLATO GENERALE DELLA ALBANIA, BARI.